Harmånger kyrka

A-sidan arbetar med omgestaltning och att införa församlingsverksamhet i Harmånger kyrka.