Harmånger kyrka

I omgestaltning av Harmångers kyrkas interiör har församlingsverksamhet givit kyrkan ett utökat bruk i och med att barnverksamhet flyttat in i norra korsarmen och körövning samt kyrkkaffe i den södra korsarmen. Detta har åstadkommits med nya glaspartier där valven och korskyrkan fortfarande tydligt kan uppfattas. Samtidigt har en kärnkyrka inrättats där fasta bänkkvarter återinförts i långhusets främre del mot koret. I och med detta har församlingen kommit närmare koret, något som saknats sedan en tid. I öster har korets golv har sänkts och altaret fått ett nytt podium och i väster har har ett nytt pentry och RWC byggts under läktaren som också fått en ny trapp. Färgsättningen har anslutit till den senaste omfattande restaureringen på 1970-talet tolkning av 1880- talets nygotik såväl som 1920-talets mer dämpade kulörer i kyrkan. Lördagen den 28 augusti 2021 återöppnades Harmånger kyrka av biskop Karin Johannesson.