Fuxen

Kv. Fuxen, tidigare plats för Täby Lions Klubblokal, har sedan 2011 sakta omvandlats till ett vård- och omsorgsboende, SilverPark, i 4 plan. Huset är uppfört med prefabricerade, platsmålade, betongskiveelement vilket var en utmaning i projekteringsskedet men visade sig bli en stor vinst i byggskedet. Vi hoppas att huset skall kunna erbjuda ett hemlikt boende med en oasliknande innergård i en stadsdel som idag innehåller lätt industri men kan komma att bli ett mer tätbebyggt bostadsområde på sikt, vem vet? SilverPark är nu invigt med 62 platser som drivs av Vardaga.