Falköpings kyrka

Utredning över om-och tillbyggnad av den medeltida Sankt Olofs kyrka i Falköping.