Expert vård- och omsorgsboenden

A-sidan har genom Patrick Barnekows mångåriga engagemang i frågor kring Vård- och Omsorg haft förmånen att genomföra ett stort antal projekt från enkla programskisser till större, grundliga detaljplaneutredningar och framtagning av vinstgivande markanvisningsförslag.

A-sidan har via prestigelöst och djupgående samarbete med fastighetsutvecklare och vårdgivare uppnått en kunskapsnivå inom Vård- och Omsorg som vi är stolta över att kunna marknadsföra. Inga uppdrag är för små utan tvärt om, ofta är det dom mindre inledande skisserna som sätter riktningen på hela projektet framöver, ett arbete som kräver expertkunskap.