Danmarks kyrka

Den 7 september 2104 firades den sista gudstjänsten i Danmarks kyrka inför en
omfattande renovering där golvet under bänkkvarteren och i sakristian byttes ut.
Anledningen var fuktskador och mögelangrepp.
Även vindfånget och vapenhuset innanför kyrkporten fick en ny och mer funktionell utformning. Kyrkan blev också bättre tillgänglighetsanpassad och enhetligt ljussatt.

Kyrkan återöppnades med medverkan av ärkebiskop Antje Jackelén och med ett nyskrivet körverk på Påskdagsmässan den 5 april 2015.

a-sidan var ansvariga för omgestaltningen av vapenhusets fasta inredning, nytt vindfång samt färgsättning.