BRF Eklundshof

BRF Eklundshof är en nyskapad bostadsrättsförening om 24 lägenheter vid Polacksbacken i Uppsala. Området är ett gammalt regementsområde och ett byggnadsminne, vilket innebär att särskilda skyddsbestämmelser gäller här. Stor hänsyn har tagits till områdets unika karaktär och det nybyggda huset smälter in med befintlig, intilliggande bebyggelse.