Boxholm församlingshem

Boxholms församlingshem föreslås byggas ut i en vinkel som vänder sig mot kyrkan
och ankomstvägen. Estraden byggs om till förråd. En gemensam entré både för personal
och besökare. Mötesrummet kan samnyttjas. Kontor samlas på ett plan i den tillbyggda
delen med glasväggar kring mitten. På övervåningen finns plats för meditation, personalutrymme/-kök,
grupprum och ett vilrum samt förrådsutrymmen.