Borgerskapets Hus

På Sturegatan 24 A och B och Tegnergatan 12 beslutade den ideella föreningen ”Borgerskapet i Uppsala” att genomföra en stamrenovering och renovering av sin fastighet som uppfördes 1927.
Husets tre första våningar består av 18 st lägenheter med hög takhöjd och på vindsvåningen, som renoverades 1995, finns 7 st moderna lägenheter.Fastigheten grundförstärktes pga sättningar runt år 2007. De sprickor och skador som fortfarande finns kvar efter den utförda grundförstärkningen lagades både ut- och invändigt.

Inför stamrenoveringen i Borgerskapets hus i Uppsala har a-sidan inventerat och dokumenterat utrymmen och lägenheters skick. Utifrån det togs åtgärdsprogram fram för kök och bad i lägenheterna, gemensam tvättstuga samt för de utrymmen som kräver åtgärder efter sättningar i byggnaden.

Vidare har vi tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad enligt den tidigare förstudien samt åtgärder för att tillgängliggöra de badrum och lägenheter som har befintliga mått som tillåter detta med enkla medel.