Alkärrshallen

A-sidan har under 3 års tid medverkat vid till och ombyggnaden av Alkärrshallen på Djurgården, Stockholm. Hallen skulle anpassas till de nya längre spårvagnarna, A35. Arbetsmiljön förbättrades och ny reparationsplats installeras. Tak byttes, nya fordonslyftare installerades, takarbetsbryggan byggdes till och den gamla fordonstvätten byttes ut.  I ett första skede medverkade a-sidan vid projekteringen i detta teknikintensiva projekt. A-sidan var dessutom anlitade för att under hela byggskedet vara behjälpliga med anpassningar eftersom spårvagnsdepån var i drift under hela byggtiden. Anpassningar gjordes kontinuerligt för att säkerställa säker arbetsmiljö för båda spårvagnsoperatören och för byggentreprenören.