Askersund

För Askersund församling har a-sidan utifrån en behovsinventering tagit fram ett lokalprogram och gjort en inplaceringsstudie för en ny byggnad invid Sofa Magdalen kyrka.