Zanyar Kadir

BIM-samordnare, byggnadsingenjör, IT-ansvarig

Om Zanyar

Jag är byggnadsingenjör och anställd vid a-sidan sedan 2020. Jag är utbildad på Kungliga tekniska högskolan med högskoleingenjörsexamen, byggteknik och design. Vid a-sidan är jag vår BIM-samordnare. Innan a-sidan kommer jag närmast från AEC, Advanced Engineering Computation, där jag arbetat som konsult inom BIM såsom Revit.

Kontakt

Hämta CV

Zanyars CV