Patrick Barnekow arkitekt sar/msa VD delägare a-sidan arkitektkontor

Patrick Barnekow

VD, kontorschef Stockholm, arkitekt SAR/MSA, delägare

Om Patrick

Jag är projekterande arkitekt, delägare sedan 2013, anställd på a-sidan sedan 2009 och yrkesverksam sedan 2001. VD-skapet är en positiv utmaning som jag trivs med och ser min roll på företaget som stöttande och drivande. Jag är utbildad på Lunds Tekniska Högskola med examen från University of New South Wales i Sydney, Australien. Jag har ett genuint intresse för yrket och arbetar alltid nära såväl kund som medarbetare och har med tiden utvecklad särskilda färdigheter inom vård- och omsorg. Tidigare har jag bl.a. drivit egen verksamhet och arbetat på arkitektkontor i Spanien och Sverige.

Hämta CV

Patricks CV