Mads Rosentoft

Arkitektpraktikant

Om Mads

Mads är arkitektstudent och anställd som praktikant vid a-sidan under tre månader. han förstärker vårt Stockholmskontor innan han återvänder till studierna på University of the West of England i Bristol till hösten.

 

Kontakt