Lars-Gunnar Svanäng byggnadsingenjör a-sidan arkitektkontor

Lars-Gunnar Svanäng

Byggnadsingenjör SBR

Om Lars-Gunnar

Jag är byggnadsingenjör SBR och arbetar efter pensioneringen 2020 endast på timme vid a-sidan. Jag har varit yrkesverksam sedan 1976. Jag är utbildad gymnasieingenjör, 4-årig husbyggnadsteknisk gren och arkitekturhistoria vid KTH. Jag har mångårig och bred erfarenhet av projektering för ombyggnad och nybyggnad av byggnader för boende, utbildning, kulturbyggnader, vård, industri och teknik. Tidigare har jag arbetat vid arkitektkontor och som konstruktör.

Kontakt

Hämta CV

Lars-Gunnars CV