Kristin Toreberg

projekt- och byggledare, byggnadsingenjör SBR, föräldraledig 50%

Om Kristin

Jag är projekt- och byggledare, anställd vid a-sidan sedan 2017 och yrkesverksam sedan 2015. Jag är utbildad högskoleingenjör i byggteknik vid Uppsala universitet och medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, samt diplomerad Svanensamordnare och certifierad i Miljöbyggnad version 3.0. 2017. På Stockholm Arlanda Airport jobbar jag som projekt- och byggledare med ett flertal olika uppdrag, de flesta på ”airside”. I Uppsala har jag byggledaruppdrag åt Rikshem och Stiftelsen Norrlandsgårdarna. Senast kommer jag från HydraCon där jag jobbade med bygg- och projektledning.

Kontakt

Hämta CV

Kristins CV