Josefine Wallgren byggnadsingenjör a-sidan arkitektkontor

Josefine Wallgren

Byggnadsingenjör, biträdande kontorschef Stockholm

Om Josefine

Jag är byggnadsingenjör och anställd vid a-sidan sedan 2013. Jag är utbildad på Kungliga tekniska högskolan med högskoleingenjörsexamen, byggteknik och design. Jag har främst arbetat med bostäder och förskolor. Jag är byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U, samt kontrollansvarig enligt PBL (behörighet N).

Hämta CV

Josefines CV