Josefin Carlsén chef projekt- och byggledning byggnadsingenjör projektledare a-sidan arkitektkontor

Josefin Carlsén

Kontorschef Uppsala, bygg- och projektledare, delägare

Om Josefin

Jag är projekt- och byggledare, delägare sedan 2018, anställd vid a-sidan sedan 2017 och yrkesverksam sedan 1998. Att vara kontorschef är en positiv utmaning där möjligheten att utveckla andra i sin yrkesroll är det jag tycker bäst om och jag känner mig stolt när medarbetare lyckas med att bidra till ett gott resultat hos såväl kunden som för företaget. Jag är utbildad byggnadsingenjör vid Uppsala Universitet och är kontrollansvarig enligt PBL (nivå K), byggarbetsmiljösamordnare BAS-P samt kan ansvara för upphandlingar enligt LOU. Jag har arbetat med flera typer av projekt, från tidiga skeden (exploateringsutredningar och detaljplaner) till överlämnande, med bostäder, kontor, skolor/förskolor och vård- och omsorgsboenden. Tidigare har jag bla varit chef för projekt- och byggledningsavdelningen och har på annat företag haft roll som regionchef med ansvar för flertalet medarbetare.

Kontakt

Hämta CV

Josefins CV