Jan Linder

Byggnadsingenjör, konstvetare

Om Jan

Jag är byggnadsingenjör, anställd på a-sidan sedan 2017 och yrkesverksam sedan 1985. Jag har arbetat i projekt från tidiga skeden till färdigprojektering. Tidigare har jag arbetat med större så som Arlanda och depå/anläggningar för Trafikförvaltningen (SL) i Stockholm. jag har även medverkat i uppmärksammade projekt så som SEB:s kontor Bankhus 90 i Rissne, polishuset och häktet i Fittja samt ambassadörsbostaden i Pretoria, Sydafrika. Jag har läst konstvetenskap vid Stockholms universitet och ansvarat för samordning och inköp av den konstnärliga utsmyckningen av Bussdepå Fyrislund i Uppsala.

Hämta CV

Jans CV