Jan Linder

Byggnadsingenjör, konstvetare

Om Jan

Jag är byggnadsingenjör, anställd på a-sidan sedan 2017 och yrkesverksam sedan 1985. Jag är utbildad gymnasieingenjör vid 4-årig teknisk linje och har läst konstvetenskap vid Stockholms universitet. Jag har arbetat i projekt från tidiga skeden till färdigprojektering. Tidigare har jag arbetat med större så som Arlanda och depå/anläggningar för Trafikförvaltningen (SL) i Stockholm. Jag har även medverkat i uppmärksammade projekt så som SEB:s kontor Bankhus 90 i Rissne, polishuset och häktet i Fittja samt ambassadörsbostaden i Pretoria, Sydafrika. Vid Bussdepå Fyrislund i Uppsala har jag ansvarat för samordning och inköp av den konstnärliga utsmyckningen.

Kontakt

Hämta CV

Jans CV