aniel jernlif arkitekt SAR/MSA a-sidan arkitektkontor

Daniel Jernlif

Arkitekt SAR/MSA

Om Daniel

Jag är handläggande arkitekt och anställd vid a-sidan sedan 2012. Vid vårt Uppsalakontor har jag en period haft ytterligare en roll som tf. kontorschef. Jag är utbildad vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo och med examen från Kungliga tekniska högskolan. Vid Sveriges Arkitekter har jag slutfört professionaliseringsprogrammet steg 1 samt hos SGBC gått Miljöbyggnad baskurs B. Främst har jag arbetat med kulturbyggnader och bostäder. Tidigare har jag varit medarbetare vid ett galleri och bl.a. handlett praktikanter här vid a-sidan. Under hösten 2016 och våren 2017 har jag vidareutbildat mig i restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan. 

Hämta CV

Daniels CV