aniel jernlif arkitekt SAR/MSA a-sidan arkitektkontor

Daniel Jernlif

Arkitekt SAR/MSA, restaureringsarkitekt, delägare

Om Daniel

Jag är arkitekt, anställd vid a-sidan sedan 2012, delägare sedan 2021 samt är resursplaneringsansvarig på Uppsalakontoret. Jag är utbildad vid Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo och med arkitektexamen från Kungliga tekniska högskolan. Vid Sveriges Arkitekter har jag slutfört professionaliseringsprogrammet steg 1 samt hos SGBC gått Miljöbyggnad baskurs B. Under hösten 2016 och våren 2017 har jag vidareutbildat mig i restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan. Främst har jag arbetat med kulturbyggnader och bostäder. Tidigare har jag varit medarbetare vid ett galleri och bl.a. varit tf. kontorschef samt handlett praktikanter här vid a-sidan.

Kontakt

Hämta CV

Daniels CV