Åsa Flarup Källmark arkitekt sar/msa kontorschef delägare a-sidan arkitektkontor

Åsa Flarup Källmark

Kontorschef Uppsala, arkitekt SAR/MSA, delägare

Om Åsa

Jag är arkitekt, delägare, anställd på a-sidan sedan 2008 och yrkesverksam sedan 1985. Främst arbetar jag i tidiga skeden med verksamhets- och lokalförsörjningsprogram, exploaterings- och detaljplaneutredningar. Jag är utbildad på Chalmers tekniska högskola. Mina projekt varierar alltifrån kyrkor och byggnader för begravningsverksamhet, kulturmiljöer och bostäder som till planering av arbetsplatser av vitt skilda slag. För Trönö kyrka mottog jag Svenska ljuspriset 2001/2002. Jag arbetar lika gärna med om- och tillbyggnader som nybyggnationer, specialinredningar och färgsättningar. Utöver det har jag medverkat i publikationer och är domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka.

Hämta CV

Åsas CV