Anna Grinneby

Arkitekt SAR/MSA

Om Anna

Jag är arkitekt, anställd vid a-sidan sedan 2019 och yrkesverksam sedan 1993. Jag är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola med examen 1992. På a-sidan arbetar jag med såväl tidiga fastighetsanalyser och exploateringsutredningar som ombyggnadsprojektering. Min målsättning är alltid att bidra till att förflytta projektet närmare målet – att klippa bandet och sätta nyckeln i låset. Min branscherfarenhet är bred, med roller både som projekterande arkitekt och på beställarsidan med fastighetsutveckling, projekt- och projekteringsledning. Till övervägande del med bostäder i varierande former, bl a som projekteringschef på JM och affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Kontakt

Hämta CV

Annas CV