Klimatsmart studieresa i Stockholm

Under devisen historia-staden-individen gick årets studieresa klimatsmart nog till vår egen huvudstad. I Stockholm har vi bl.a. under första dagen, med tillbakablick i historien under ledning av Jakob Lindblad vid Uppsala universitet, besökt tre kyrkor. Med start 1915 i Enskede kyrkas nationalromantik/jugend över till S:t Savas Serbisk-ortodoxa kyrka från 90-talet. I Hägersten besökte vi Uppenbarelsekyrkan och i Farsta Söderledskyrkan, två stora representanter för 60-talets kyrkobyggande i Sverige. Vidare besök i senare tid på KI:s område med Aula Medica och Nobel Forum. Dag två var vigd åt staden som tema där vår nya medarbetare Anna med bakgrund från byggherresidan guidade oss genom Norra djurgårdsstadens utveckling med flertalet studieobjekt. Vid Gustaf Adolfs torg blev vi överraskade av Wille Crafford, vår historiske ciceron för dagen,  som berättade att vi stod vid Brunkebergets fot och senare besök vid operan och prov av en medlem i Hovkapellet på det stycket som spelades just när Gustav den III sköts där. Vår tredje dag hade temat individen och ägnades åt konstnären Alexander Klingspors arbete, som föreläste, bjöd på inblickar i sitt spännande arbete och visade sin atelje på Konstakademin. I konstens tecken hann vi även med ett kort besök på det relativt nyligen återinvigda Nationalmuseum. Kort sagt tre lyckade dagar som bjöd på överraskningar, inspiration och nya kunskaper på nära håll.

<< Tillbaka

Tävlingen om domkyrkoberget Strängnäs avgjord

Idag tillkännagavs det vinnande förslaget “Stora och små möten” i arkitekttävlingen om Domkyrkoberget i Strängnäs.

A-sidan har sedan 2012 genomfört intervjuer och inventeringar m.f.l. utredningar som grund till ett tävlings- och lokalprogram vi arbetat med genom Åsa Flarup Källmark och Daniel Jernlif. Vi har också deltagit i framtagandet av den kulturhistoriska beskrivningen. I programarbetet har…

Läs mer >>

Hållbarhetsredovisning pågår

Inom ramen för a-sidans arbete med hållbarhet pågår nu hållbarhetsredovisning. Den kommer ske enligt standarden Greenhous Gas Protocol (internationellt vedertagen och mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser). Syftet är att sätta mål för att minska våra koldioxidekvivalenter (CO2e). som standarden mäter. Från och med 2020 kommer a-sidans årsredovisning även…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Renoveringen av Harmånger kyrka fortskrider. Under läktare läggs öländsk kalksten liknande den som finns i vapenhuset just nu. Rör kommer kläs in i en profilerad träsockel längs vägg. Förstärkningar för de stora glaspartierna skall gjutas. Konservatorerna har rengjort predikostolen där lösa färgflagor fästs försiktigt på plats, man målar även dit färg som fattas. Sedan…

Läs mer >>

På gång och hållbarhetsarbete

Just nu arbetar vi bland annat med en färgsättning av en jugendvilla, flera utredningar och omgestaltningar av kyrkor, samhällsfastigheter och skissar på kontor i en anrik byggnad. Vi kan tyvärr inte berätta så mycket om projekten just för stunden men uppdateringar kommer.

Förutom byggnadsprojekt arbetar vi även inom ramen för vårt hållbarhetsarbete med klimatdeklarationer som…

Läs mer >>

Studentvägen hus 2, 3, 4 och 5 på gång

Nu är fler hus med framtida studentbostäder på Studentvägen i Uppsala på gång. Hus 2 och 3 har grunden färdig och väggelement har nyligen börjat komma på plats. På platsen för hus 4 och 5 som ligger längre in i området pågår nu schaktarbeten för grundläggning. Vid byggbodarna väntar också projektledare Kristins fågelholkar på…

Läs mer >>

Åsa gräver på studentvägen

Idag fick vår Åsa köra grävmaskin, en önskan hon haft sedan långt tillbaka. Arbetet övervakades av Dennis Wedén, arbetsledare på Sh bygg. Platsen är Studentvägen där byggandet av ytterligare två nya hus nu sätts igång.

Läs mer >>

Glad påsk

Vi på a-sidan önskar er alla en glad påsk!

Läs mer >>

De bästa rummen kittlar fantasin

A-sidans Åsa berättar om hur hon ser på rum i det senaste numret (nr 1, 2020) av tidningen Hopp som du kan läsa här: Tidningen Hopp

Läs mer >>

Ersta Diakoni LSS-boende

A-sidan har tillsammans med Ersta diakoni utformat ett LSS-boende i centrala Stockholm och snart är det dags för inflyttning! Vi har varit med i hela ombyggnadsprocessen, från första skiss till invigning.

Tidigare har vi bistått Ersta diakoni i uppdrag som innefattar ombyggnationer av hotell, arbetsplatser för personal som jobbar med assisterad sjukvård i hemmet och…

Läs mer >>

Zanyar Kadir

Vi är glada att välkomna Zanyar Kadir som börjat hos oss idag som vår nye BIM-samordnare. Zanyar är högskoleingenjör i byggteknik- och design från KTH och kommer senast från AEC, Advanced Engineering Computation, där han arbetat som konsult inom BIM såsom Revit. Varmt välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>