Arbetssätt

a-sidan arbetar i team. Vi bildar team internt (erfaren och yngre, arkitekt och ingenjör) och även med våra uppdragsgivare, samarbetspartners och övriga konsulter. De yngre ges möjlighet att följa projekten från början till slut. Vi menar att det är viktigt att veta vem kunden är och varför man utför sina arbetsuppgifter och sätta dem i rätt sammanhang (att inte rita konstfulla takfötter i exploateringsutredningsfasen). Innan material skickas till beställaren granskas allt material internt både ur ett redovisningsperspektiv och ur ett tekniskt perspektiv av handläggaren för projekten. Uppdragsansvarig ansvarar för de estetiska och programmässiga frågorna samt ekonomin och kundkontakterna i projekten.

En viktig aspekt av kvalitetssäkring är att kunna fullfölja de uppdrag man tagit på sig. Vi resursplanerar därför noga och tackar nej till de uppdrag vi bedömer att vi inte har resurser till. Detta uppskattas av våra kunder då de vet att vi inte tar på oss mer än vad vi hinner med. Leveranssäkerhet, engagemang och noggrannhet är viktiga ledord för vårt kvalitetsarbete.

Vi ser även till att bevaka och delta i konferenser och seminarier inom de områden där vi är verksamma. Utbildning och bildning ser vi som investering och nyfikenhet och vetgirighet det som utvecklar individen och företaget. Vår utbildningsbudget är 2-3% av omsättningen.