Historia

Nya delägare, podd och utökade lokaler

Camilla Thunmarker, Rasmus Roman och Daniel Jernlif tillträdde under året som nya delägare.

Majoriteten vid kontoret har grundutbildats i både miljöcertifieringssystemet Citylab och i Bas-P/-U (grundkurs byggarbetsmiljösamordnare).

Kontoret arbetade under året bl.a. med flertalet studentbostäder för SBS, vårdboenden, Karlstad domkyrka, Decerno.

A-sidan medverkade vid Uppsala klimatvecka med en podd om hållbarhet och kulturmiljö.

Med hänsyn till pandemin så genomfördes årets studieresa digitalt till Flandern i Nederländerna.

Vi utökar lokalerna vid vårt Uppsalakontor.

I Stockholm har en erfaren och en yngre arkitekt anställts samt att en yngre arkitekt anställts i Uppsala.

Medarbetare har föreläst vid Uppsala universitet i projektering respektive översvämningsrisk och kulturmiljö.

2021

Pandemi, hållbarhet och god lönsamhet

I och med pandemin och smittspridningen av covid-19 har det inneburit mycket hemarbete för kontorets medarbetare vilket har fungerat förvånansvärt bra tack vare digital teknik och stort ansvarstagande bland personalen.

 

På Uppsalakontoret gick Lars Gunnar ”Lagge” i pension och en yngre arkitekt, Sharon Pulvino, anställdes . Sharon fortsätter under våren med sina studier i restaureringskonst. Camilla Thunmarker är engagerad på 50% som projektchef för det börsnoterade företaget Studentbostäder i Sverige AB och sitter med i dess ledningsgrupp.
Åsa Flarup Källmark deltog som jurymedlem i Uppsala kommuns arkitekturprisjury under våren 2020

 

Kristin Toreberg och Sofia Enqvist fördjupar sig i hållbar utveckling och följer utvecklingen genom att delta i den s.k. ”Superhjärnan” (sammanslutning av konsulter för hållbar utveckling) i Uppsala och Stockholm. En studiedag för kontoret hölls på Rånäs slott i augusti innan den ”andra vågen” drog in och förhindrade sammankomster i större grupper. Två inbjudna föreläsare från STUNS resp. IVL medverkade på studiedagen och workshopen om de globala målen och byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM).

 

Tjänsterna med samarbeten mellan projektledare och arkitekter utvecklas och är till stor nytta för mindre och medelstora kunder. Nya underkonsulter har knutits till a-sidan för att kunna erbjuda ytterligare experthjälp i tidiga skeden. I Stockholm har en 3D-skrivare till utskrifter av fysiska modeller anskaffats till stor nytta för dialogen med våra kunder.

 

Flera stora aktörer satsar på hyresrätter och samhällsfastigheter och konkurrensen mellan utvecklarna har hårdnat särskilt vad gäller vård och omsorgsboenden. Till följd av den hetare marknaden har företagets kundbas ytterligare breddats inom dessa kärnområden. Ett intressant kulturmiljöuppdrag dök upp, Karlstad domkyrka, vilket visar att vårt kunnande  är efterfrågat.

2020

Jubileum, Citylab och nya samarbeten

I Stockholm har en erfaren arkitekt, Anna Grinneby, börjat med bakgrund som projekteringschef vid Tobin Properties som kommer förstärka kontoret med kunskap om affärsutveckling. Vid kontoret har även två yngre arkitekter börjat, Sofia Enqvist som praktiserat hos tidigare och Axel Stolt.

 

Två av a-sidans projekt har under året blivit nominerade till utmärkelser. Sarahemmet, vård- och omsorgsboende nominerades till Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse. Slätpricken, två bostadskvarter i Västerås fd hamn, har nominerats till Arkitekturpris i Västmanland.

 

Åsa Flarup Källmark och Patrick Barnekow är numera certifierade citylabsamordnare.Citylab tillhandahålls av SGBC, Sweden Green Building Council, och är ett certifieringssystem och stöd för hållbar stadsutveckling.

 

A-sidans bygg-och projektledare och arkitekter samarbetar kring flertalet studentbostadsprojekt för Studentbostäder i Sverige, däribland i Karlstad samt i Trollhättan där detaljplanen nu är antagen.

 

Under devisen historia-staden-individen gick årets studieresa klimatsmart nog till vår egen huvudstad med bla. flertalet kyrkobesök, Norra djurgårdsstaden och besök i konstnären Alexander Klingspors ateljé.

 

Som en del av a-sidans fortsatta arbete med kulturhistoriska miljöer som domkyrkans sakristia har samarbete inletts med en erfaren byggnadsvårdsingenjör samt en antikvarisk konsult med bakgrund som historiker och lektor vid Uppsala universitet.

 

I november hölls a-sidans 11-års jubileum med temat social hållbarhet i praktiken på Humanistiska teatern i Uppsala med inbjudna talare och gäster. Karin Ahlzén berättade om projektet Fokus Skärholmen, Mikael Reijer om hur han vände ett kommunalt bostadsbolag och fick med de boende på framgångsresan samt Dogge Doggelito om uppväxten i norra Botkyrka som uppträdde tillsammans med Wille Crafoord.

2019

Ny delägare, förskolor och studentbostäder

A-sidan arbetar med flertalet kulturmiljöer såsom ceremonilokaler, däribland på Strandkyrkogården i Stockholm samt som adjungerade i juryarbetet för samt med lokalprogrammet för arkitekttävlingen om Strängnäs domkyrka.

Satsningen på bygg- och projektledning fortskrider med Josefin Carlsén som ny delägare och Camilla Thunmarker fått behörighet K som kontrollansvarig samt Josefin Wallgren som nu är ny KA med behörighet N.

Under året har a-sidan deltagit i olika förskoleprojekt, däribland ritat en ombyggnad för barn med speciella behov samt tagit fram underlag för detaljplan och gestaltning av en ny förskola.

Hela företaget har genomfört en uppskattad och inspirerande studieresa till Schweiz. Med på resan var Lars-Gunnar Sjöö som nu tillträtt som ordinarie ledamot i företagets styrelse. I Uppsala har en yngre arkitekt anställts under året.

Kontoret har arbetat med flera studentbostadsprojekt, bl.a. ombyggnader för Stockholms studentbostäder och i Uppsala har detaljplanen för Studentvägen vunnit laga kraft.

2018

Nytt affärsområde

Den 1 mars 2017 startade a-sidans affärsområde projekt- och byggledning. Ansvarig för detta är Josefin Carlsén.

Vi tar ansvar för delar eller helheter i alla typer av projekt, från tidiga strategiska vägval till genomförande. Vår erfarenhet ger oss förutsättningar att hitta de bästa lösningarna och metoderna för projekten. Vi styr omfattning, tid och ekonomi i nära samarbete med våra kunder. Våra tjänster inom området omfattar projektledning, kostnadsuppskattningar, utredningar, projekteringsledning och BAS-P, KA enligt PBL, byggledning och miljösamordning.

2017

Hem

Vi medverkar vid flera detaljplaneskeden både i Uppsala och Stockholm. I Stockholm arbetar vi med flera vård- och omsorgsboendeprojekt, både direktanvisningar och markanvisningstävlingar. Tillsammans med Uppsalahem utvecklar vi det välkända och uppskattade studentområdet Rackarberget i Uppsala, i folkmun ”Rackis”. A-sidan arbetar parallellt även med Studentvägen åt tre studentbostadsstiftelser. Åt riksbyggen i Uppsala arbetar vi nu med ett projekt längs Råbyvägen i Uppsala. Första spadtag genom plantering av silverlönn markerade byggstart för kvarteret Slätpricken i Västerås f.d. hamn Lillåudden som publicerats i magasinet Moderna hem och VLT.

2016

Kulturmiljö

För domkyrkoförsamlingen i Strängnäs arbetar vi med tävlingsprogrammet för den stundande arkitekttävlingen om framtidens domkyrka som kommer börja under våren 2017. I Uppsalas domkyrka har nya liturgiska möbler invigts under påskens mässa. I Harmånger ser vi på lösningar att införa församlingsverksamhet i kyrkan, en mycket aktuell fråga som också behandlas på Mejan, KKH restaureringskonst, där Daniel Jernlif under året vidareutbildar sig i restaurering. I Villa Anna från 1874 i Uppsala har ny matsal ritad av Patrick Barnekow invigts. Villa Therese Andersson, fd prefektvillan, renoveras och ombyggs till forskarbostäder.

2016

Kvalité och miljö

Under hösten sjösattes ett utvecklat kvalité- och miljösystem för kontoret för att vidare stödja vårt fokus på omhändertagande arkitektur.

2016

God lönsamhet & återkommande kunder

Stockholmskontoret har byggts om och där jobbar nu en nyanställd yngre arkitekt. I Uppsala har en erfaren byggnadsingenjör rekryterats. Under året har kontoret deltagit i tre markanvisningstävlingar och vunnit tävlingar om vårdboenden vilket det är stor efterfrågan på kunskap om. Vi arbetar med två utvecklingsområden i Västerås och Gävle. I Västerås f.d. hamn på Lillåudden ritar vi två kvarter med Bostäder åt Riksbyggen. I Gävle Strand arbetar vi med bostäder och gruppboende åt Gävlegårdarna. Åsa Flarup Källmark är projektledare för tävlingen om framtidens domkyrka i Strängnäs. Vår byggnadsantikvarie Martin Åhrén har fått uppdraget att inventera Villastaden i Gävle – en av landets tidigaste villastäder.

2015

Ramavtal & nyanställningar

Under året fick vi ramavtal med Uppsalahem samt arbetar mycket med hyresrätter för Rikshem. Åsa Flarup Källmark tillförordnas som domkyrkoarkitekt för Uppsala domkyrka. En erfaren byggnadsingenjör och en yngre arkitekt anställdes i Uppsala och en yngre arkitekt i Stockholm.

2014

Delning

Åsa Flarup Källmark, Thomas Blom och Patrick Barnekow köper ut delägarna i Falun. En satsning genomförs på Stockholmskontoret som innefattar bland annat en nyanställning från och med 1 augusti 2014. Kontoret ingår ett samarbetsavtal med FAT arkitekter samt med ytterligare en erfaren arkitekt.

2014

Stockholmsexpansion

Gasellföretag
Patrick Barnekow blir ny VD och delägare och köper Göran Staffas del. A-sidan övertar kontraktet på Erstagatan och nyanställer 2 medarbetare till Stockholmskontoret. I Uppsala anställs två yngre medarbetare.

2013

Vidareutveckling

Gasellföretag och en byggnadsantikvarie anställs.

2012

Uppsalaflytt till Centralstationen

Kontoret flyttar in i nya lokaler i Gamla Centralstationen.

2011

Stockholmsetablering på Erstagatan 29

A-sidan hyr i kontorsgemenskap in sig på Erstagatan 29 i Stockholm med Patrick Barnekow som ansvarig.

2011

Expansion i Falun

Vid årsskiftet 2011 anställs 8 nya  medarbetare, Esbjörn Carlsson kommer in som ny delägare. Falukontoret växer och får en stark hemmamarknad.

2011

Uppsalakontor på slottet

A-sidan har en Uppsalamarknad och etablerar sig i Uppsala med kontor på Uppsala Slott. Åsa Flarup Källmark och Thomas Blom blir nya delägare. Kontoret i Uppsala växer med två yngre arkitekter och en erfaren byggnadsingenjör. Göran Staffas VD.

2008

Starten

Sigma 88 och  Magasinet bildar ett gemensamt bolag som döps till a-sidan. Göran Staffas, Hans Ekborg, Lars Erik Sundnes är delägare.

2004

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på A-sidan arkitektkontor AB, orgnr. 556501-1854 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser