Dreams become architecture

“A public space should be equally accessible for everyone, but this is rarely the case. How can the streets become an inclusive space? This exhibition is looking at the streets through the eyes of a woman and is aiming at encouraging people especially women to reclaim the streets.”

Detta är en utställning av Anna Larsson och Sofia Enqvists examensarbete som de arbetat tillsammans med Dadas Connects och Hope Raisers.

Sofia Enqvist är arkitekt vid vårt Stockholmskontor sedan 2019, och har tidigare praktiserat hos oss på a-sidan.

Utställningen heter DREAMS BECOME ARCHITETCURE, och kommer vara öppen en vecka 24-31 i oktober.

24 oktober kommer de att ha ett öppningsevent med paneldiskussion under ämnet ”How can the streets be reclamied?”

Utställningen presenterar gaturummet från en kvinnas synvinkel och visa hur arkitektur kan användas för att skapa ett mer jämställt publikt rum.

Läs mer på eventet här: Dreams Become Architecture Exhibithion

Vill du läsa mer om projektet, ladda ner ex-jobbet: Dreams Become Architecture – The Voices & The Dreams

Stolt sponsor: A-sidan arkitektkontor

<< Tillbaka

Sofia har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020

Sofia Enqvist, arkitekt på a-sidans Stockholmskontor, har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020. SIDA Alumni innebär att hon under ett års tid kommer att, tillsammans med 29 andra, föreläsa om globala hållbarhetsmålen samt hennes erfarenhet från Kenya. Är du intresserad av hur man kan jobba med Global hållbarhet och arkitektur? Boka en föreläsning av…

Läs mer >>

Skeppskajen

Ångkvarnen Skeppskajen omfattar ett det område i stadsdelen Kungsängen där Lantmännen tidigare bedrev livsmedelsindustri. Projektets syfte är att göra det möjligt att utveckla området med bostäder, verksamheter och förskolor. Projektet ska bidra till att binda samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 4 september till…

Läs mer >>

Slätpricken nominerad till arkitekturpris Västmanland

Kvarteret Slätpricken har blivit nominerat till Arkitekturpris i Västmanland 2020!

I veckan presenterades de fem nominerade projekten till priset som delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland. Priset tilldelas ett projekt som genomförts i landskapet under åren 2014-2019 och juryns motivering lyder “Ett av de nya tillskotten av flerbostadshus på Lillåudden är kvarteret Slätpricken. Projektet består…

Läs mer >>

Jan Linder invigningstalar

Vid utställningen “Gudrun Åhberg och Imagenisterna” invigningstalar Jan Linder, konstvetare och ingenjör vid a-sidan, med anledning av den bok om Gudrun Åhlberg han författat. Gudrun Åhlberg var en kort period verksam i Imaginisterna, en grupp konstnärer som inspirerades av surrealismen. Utställningen visas 7 december 2019 – 12 januari 2020 på Kulturcentrums konsthall i Sandviken.

Läs mer >>

Sakristian i Uppsala domkyrka

Inredningen till sakristian i Uppsala domkyrka är nu klar så när som på hållaren för kräklan. A-sidan genom Åsa Flarup Källmark och Daniel Jernlif har formgivit ny inredning i form av ny spegel, ställning för albor och röcklin, hållare för kräkla samt byggt om en inbyggd klädförvaring i boaseringen.

Läs mer >>

Axel Stolt

Vi är glada att välkomna Axel Stolt till oss på a-sidan. Axel är nyexaminerad arkitekt från Lunds tekniska högskola och har börjat på vårt Stockholmskontor. Varmt välkommen!

Läs mer >>

Kuslig stämning på Erstagatan

Idag ligger stämningen lite tätare än vanligt på Erstagatan.. Glad halloween och trevlig allhelgona önskar vi på a-sidan!

Läs mer >>

Studentvägens krans är nu uppe

Snart väntar taklaget för hus ett på Studentvägen i Uppsala. Redan nu sitter den fina kransen uppe som vår kollega Kristin själv har bundit.

Läs mer >>