Dreams become architecture

“A public space should be equally accessible for everyone, but this is rarely the case. How can the streets become an inclusive space? This exhibition is looking at the streets through the eyes of a woman and is aiming at encouraging people especially women to reclaim the streets.”

Detta är en utställning av Anna Larsson och Sofia Enqvists examensarbete som de arbetat tillsammans med Dadas Connects och Hope Raisers.

Sofia Enqvist är arkitekt vid vårt Stockholmskontor sedan 2019, och har tidigare praktiserat hos oss på a-sidan.

Utställningen heter DREAMS BECOME ARCHITETCURE, och kommer vara öppen en vecka 24-31 i oktober.

24 oktober kommer de att ha ett öppningsevent med paneldiskussion under ämnet ”How can the streets be reclamied?”

Utställningen presenterar gaturummet från en kvinnas synvinkel och visa hur arkitektur kan användas för att skapa ett mer jämställt publikt rum.

Läs mer på eventet här: Dreams Become Architecture Exhibithion

Vill du läsa mer om projektet, ladda ner ex-jobbet: Dreams Become Architecture – The Voices & The Dreams

Stolt sponsor: A-sidan arkitektkontor

<< Tillbaka

Byggbilder Hagalund

Nu har montage av Enköpings pastorats ekonomibyggnad på Hagalund i Enköping påbörjats för fullt.

Byggnaden ska bland annat rymma maskinhallar, verkstad, tvätt och personalutrymmen.

Arbete kommer att pågå till sommaren 2020.

A-sidan bistår med byggledning och har även medverkat som projekteringsledare av förfrågningsunderlag.

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Nu är ombyggnaden av Harmånger kyrka igång där bl.a. koret golv sänks, en ombyggnad under läktaren är påbörjad och framöver kommer nya glaspartier till korsarmarna.

Läs mer >>

Studentvägen hus 1 börjar bli klart

Nu tas byggställningarna ned på det första huset i den pågående förtätningen av Studentvägen i Uppsala och tegelfasaden börjar träda fram. Vill du följa projektet kan du också gärna besöka https://www.instagram.com/studentvagenbygger/

Läs mer >>

Bylegård vård- och omsorgsboende

Nu fortsätter vi att projektera fram förfrågningsunderlaget efter godkänt bygglov för byggnationen av Bylegård vård och -omsorgsboende åt Hemsö i Täby kyrkby.

Ett stjärnhus i souterräng med en träfasad och en sockel i granit kommer göra plats åt 86 boende

Läs mer >>

God jul

God jul och ett gott nytt år önskar vi er alla från oss på a-sidan. Julafton kom tidigt till oss som ni ser på bilden med handstickade vantar inslagna i ritningar.

Läs mer >>

Start-PM för detaljplan för studentbostäder i Trollhättan

Nu har start-PM för detaljplanen för de studentbostäder som a-sidan arbetat med i Trollhättan för Studentbostäder i Sverige blivit godkänd. Projektet omfattar ca 370 lägenheter i både punkthus och loftgångshus i 4-8 våningar.

Läs mer >>

Sofia har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020

Sofia Enqvist, arkitekt på a-sidans Stockholmskontor, har blivit uttagen till SIDA Alumni 2020. SIDA Alumni innebär att hon under ett års tid kommer att, tillsammans med 29 andra, föreläsa om globala hållbarhetsmålen samt hennes erfarenhet från Kenya. Är du intresserad av hur man kan jobba med Global hållbarhet och arkitektur? Boka en föreläsning av…

Läs mer >>

Skeppskajen

Ångkvarnen Skeppskajen omfattar ett det område i stadsdelen Kungsängen där Lantmännen tidigare bedrev livsmedelsindustri. Projektets syfte är att göra det möjligt att utveckla området med bostäder, verksamheter och förskolor. Projektet ska bidra till att binda samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 4 september till…

Läs mer >>

Slätpricken nominerad till arkitekturpris Västmanland

Kvarteret Slätpricken har blivit nominerat till Arkitekturpris i Västmanland 2020!

I veckan presenterades de fem nominerade projekten till priset som delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland. Priset tilldelas ett projekt som genomförts i landskapet under åren 2014-2019 och juryns motivering lyder “Ett av de nya tillskotten av flerbostadshus på Lillåudden är kvarteret Slätpricken. Projektet består…

Läs mer >>

Jan Linder invigningstalar

Vid utställningen “Gudrun Åhberg och Imagenisterna” invigningstalar Jan Linder, konstvetare och ingenjör vid a-sidan, med anledning av den bok om Gudrun Åhlberg han författat. Gudrun Åhlberg var en kort period verksam i Imaginisterna, en grupp konstnärer som inspirerades av surrealismen. Utställningen visas 7 december 2019 – 12 januari 2020 på Kulturcentrums konsthall i Sandviken.

Läs mer >>