Dreams become architecture

“A public space should be equally accessible for everyone, but this is rarely the case. How can the streets become an inclusive space? This exhibition is looking at the streets through the eyes of a woman and is aiming at encouraging people especially women to reclaim the streets.”

Detta är en utställning av Anna Larsson och Sofia Enqvists examensarbete som de arbetat tillsammans med Dadas Connects och Hope Raisers.

Sofia Enqvist är arkitekt vid vårt Stockholmskontor sedan 2019, och har tidigare praktiserat hos oss på a-sidan.

Utställningen heter DREAMS BECOME ARCHITETCURE, och kommer vara öppen en vecka 24-31 i oktober.

24 oktober kommer de att ha ett öppningsevent med paneldiskussion under ämnet ”How can the streets be reclamied?”

Utställningen presenterar gaturummet från en kvinnas synvinkel och visa hur arkitektur kan användas för att skapa ett mer jämställt publikt rum.

Läs mer på eventet här: Dreams Become Architecture Exhibithion

Vill du läsa mer om projektet, ladda ner ex-jobbet: Dreams Become Architecture – The Voices & The Dreams

Stolt sponsor: A-sidan arkitektkontor

<< Tillbaka

Kick off: Hållbarhet

I måndags var vi på kickoff på Rånäs slott. Det var ett kärt återseende då många medarbetare inte träffats sedan innan pandemin slog till. Temat för kickoffen var hållbarhet med fokus på konkreta mål och verktyg. Vi fick en inspirationsföreläsning av Lars Johansson som jobbar med hållbara samhällen på STUNS (Stiftelsen  för samverkan mellan…

Läs mer >>

Studentvägen hus 1 invigt

I fredags var det invigning av det första nya huset på Studentvägen! Byggnaden inrymmer både bostadsstiftelsernas nya kontorslokaler samt 24 studentlägenheter. A-sidan har varit involverade från början till slut, från detaljplaneskedet till byggenomförandet och både arkitekter, ingenjörer och projektledare har varit engagerade i projektet. Nu tuffar vi vidare med ytterligare fem hus till! Totalt…

Läs mer >>

Antagen detaljplan i Karlstad

Klartecken för 350 nya studentlägenheter i Karlstad!

Kv. Munspelet och Mungigan i Karlstad är det första av våra projekt på uppdrag av Studentbostäder i Sverige som har fått en antagen detaljplan.
Vi fortsätter nu med projektering för ett genomförande under 2021. Fullt utbyggt får de två kvarteren en fin variation av lägenhetsstorlekar och trevliga gårdsmiljöer med…

Läs mer >>

Byggbilder Juliahemmet

Juliahemmet i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala är under uppförande och snart ska fasadernas träpanel monteras. Vi ser fram mot att se den södervända utemiljön ta form framöver!

Läs mer >>

Trevlig sommar

Glad sommar önskar vi på a-sidan. Vi avslutade innan byggsemestern med antikroppstest som visade negativt vilket är positivt då ingen hade blivit smittad. Hoppas ni får en trevlig sommar så ses vi igen i augusti.

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

I Harmånger kyrka har nu innertak kommit på plats i vapenhuset, i utrymmena under läktaren läggs mer kalkstensgolv, konservatorerna arbetar med inventarier, nya och gamla armaturer är på plats (alla kablarna är inspårade/inputsade i väggen), pentryinredningar sätts upp, fundament för de stora glaspartierna gjuts m.m. Är du nyfiken på att se och läsa mer…

Läs mer >>

Byggbilder Studentvägen

Fasaden på hus 1 på Studentvägen i Uppsala är nu nästan klar, lite jobb med skärmtaken kvar bara. Arbete pågår med den yttre miljön och inne har det gröna terrazzo-golvet från Italien kommit och ligger nu på plats. Som vanligt kan ni också läsa och se mer på instagram – studentvagenbygger – vad som…

Läs mer >>

Tävlingen om domkyrkoberget Strängnäs avgjord

Idag tillkännagavs det vinnande förslaget “Stora och små möten” i arkitekttävlingen om Domkyrkoberget i Strängnäs.

A-sidan har sedan 2012 genomfört intervjuer och inventeringar m.f.l. utredningar som grund till ett tävlings- och lokalprogram vi arbetat med genom Åsa Flarup Källmark och Daniel Jernlif. Vi har också deltagit i framtagandet av den kulturhistoriska beskrivningen. I programarbetet har…

Läs mer >>

Hållbarhetsredovisning pågår

Inom ramen för a-sidans arbete med hållbarhet pågår nu hållbarhetsredovisning. Den kommer ske enligt standarden Greenhous Gas Protocol (internationellt vedertagen och mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser). Syftet är att sätta mål för att minska våra koldioxidekvivalenter (CO2e). som standarden mäter. Från och med 2020 kommer a-sidans årsredovisning även…

Läs mer >>

Byggbilder Harmånger

Renoveringen av Harmånger kyrka fortskrider. Under läktare läggs öländsk kalksten liknande den som finns i vapenhuset just nu. Rör kommer kläs in i en profilerad träsockel längs vägg. Förstärkningar för de stora glaspartierna skall gjutas. Konservatorerna har rengjort predikostolen där lösa färgflagor fästs försiktigt på plats, man målar även dit färg som fattas. Sedan…

Läs mer >>