Dreams become architecture

“A public space should be equally accessible for everyone, but this is rarely the case. How can the streets become an inclusive space? This exhibition is looking at the streets through the eyes of a woman and is aiming at encouraging people especially women to reclaim the streets.”

Detta är en utställning av Anna Larsson och Sofia Enqvists examensarbete som de arbetat tillsammans med Dadas Connects och Hope Raisers.

Sofia Enqvist är arkitekt vid vårt Stockholmskontor sedan 2019, och har tidigare praktiserat hos oss på a-sidan.

Utställningen heter DREAMS BECOME ARCHITETCURE, och kommer vara öppen en vecka 24-31 i oktober.

24 oktober kommer de att ha ett öppningsevent med paneldiskussion under ämnet ”How can the streets be reclamied?”

Utställningen presenterar gaturummet från en kvinnas synvinkel och visa hur arkitektur kan användas för att skapa ett mer jämställt publikt rum.

Läs mer på eventet här: Dreams Become Architecture Exhibithion

Vill du läsa mer om projektet, ladda ner ex-jobbet: Dreams Become Architecture – The Voices & The Dreams

Stolt sponsor: A-sidan arkitektkontor

<< Tillbaka

Färgsättning trapphus klar

Nu är färgsättningen för Brf Sysslomansgården klar.

Idén var att med inspiration av husets karaktär från 1960-talet skapa en ny helhet/tolkning av tidens kulörer och grafik. Samt det svart-vita fotografiet vanligt vid tiden. De svartvita fotografierna skall knyta hissarna till platsen. De är dock äldre än huset, fotografierna i hissarna låter en färdas längre tillbaka…

Läs mer >>

Studentbostäder i Karlstad

Positiva besked för framtagande av ny detaljplan för studentbostäder i Karlstad!

Karlstad kommun har givit besked om att påbörja arbetet för att ta fram ny detaljplan för två kvarter i området Kronoparken som ligger i närheten av stadens universitet. A-sidan har på uppdrag av Studentbostäder i Sverige tagit fram underlag där respektive kvarter får…

Läs mer >>

Byggbilder Alkärrshallen

På Djurgården i Stockholm pågår nu montaget av likriktarstationen för spårvagnsdepå Alkärrshallen. Läs mer om projektet här: Alkärrshallen

Läs mer >>

Bli en av oss!

A-sidan har mycket att göra och vi söker nu dig – den erfarne
byggnadsingenjören med 10 – 15 års erfarenhet till vårt Uppsalakontor.

Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med möjlighet att påverka
företagets framtida riktning. Vi arbetar alltid nära kunden och
uppskattas för vår professionella insats i alla typer av projekt,
från tidiga gestaltningsskisser till avancerade projekteringar i
känsliga kulturmiljöer.

Välkommen…

Läs mer >>

Byggbilder Storgatan 8

Nu närmar det sig färdigställande av lägenheten på Storgatan 8. Den har tidigare varit brandskadad (se jämförelsebilden) och är nu snart återställd. Bl.a. har nytt kök och bad byggts, komplettering med trägolv med fris, delvis nya fönster och återanvändning av gamla spegeldörrar.

Läs mer >>

A-sidans reseberättelse som digital booklet

Nu är den booklet vi använde under vår studieresa till Stockholm uppdaterad med egna bilder.

Klicka på länken för att ladda ned bookleten och ta en titt: Booklet studieresa Stockholm 2019 

Läs mer >>

Josefine W projekteringsleder

Som ett led i a-sidans fortsatta satsning på bygg- och projektledning har vår byggnadsingenjör Josefine Wallgren nu påbörjat projekteringsledning av bostäder till LSS-boende för Ersta Diakoni.

Läs mer >>

Trevlig sommar!

En riktigt trevlig sommar önskar vi er alla från oss på a-sidan.

Läs mer >>

Sofia Enqvist

Vi på a-sidan är glada att vår nya medarbetare i Stockholm, Sofia Enqvist, återvänt till oss. Sofia praktiserade tidigare hos oss och genomförde senare utbytesstudier vid TU i Delft innan hon tog arkitektexamen tillbaka på KTH. Varmt välkommen till oss på a-sidan!

Läs mer >>

Nominering till stadsbyggnads- utmärkelse

Vi är väldigt glada över att Sarahemmet har nominerats till Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse år 2018!

Med motiveringen ”En byggnad med vänlig bruksarkitektur som öppnar sig mot söder. Med enkla medel skyddar byggnaden gården för att skapa en varm idyll för aktivitet och vistelse.” har juryn tagit fasta på ett par av de kärnvärden a-sidan alltid…

Läs mer >>