nyhet_191003_Byggbilder_Storgatan_nr8_5

<< Tillbaka

Arkitekten uppmärksammar forskningsarbete

Sveriges arkitekters bransch- och medlemstidning uppmärksammade i veckan forskningsprogrammet ”Spara och bevara”, där a-sidans egen Sharon Pulvino delar som forskningsassistent.

Just nu arbetar hon med en förstudie som ska utreda hur den internationella databasen ”HiBERatlas” (Historic Building Energy Retrofit Atlas), som samlar goda exempel på energieffektiviseringar i kulturmiljöer, kan utökas med svenska exempel.

 

Länk till artikeln:

Läs mer >>

Fritidshus Stockholms skärgård

Vi på a-sidan är glada att se och få dela med oss utav bilder på projekt Skärgårdsvillan, ett vackert fritidshus som nu är färdigt och inflyttat.

Placerat på höjden mitt på en holme i Stockholms skärgård erbjuder huset fantastiska utblickar i alla väderstreck. Centralt placerade stora glaspartier skapar en spännande siktlinje rakt igenom husets gemensamhetsytor…

Läs mer >>

Sommarhälsning

Trevlig sommar från a-sidan!

Akvarellbilden föreställer det nuvarande kvarteret Lindormen i Uppsala där a-sidan i samarbete med TB-Gruppen tog fram ett nytt detaljplaneunderlag som nu ligger ute på granskning hos Uppsala kommun.

Läs mer >>

Norrlands nation – baren i yttre läs

Nu pågår renoveringen av baren i yttre läs på Norrlands nation i Uppsala för att ta emot gamla som nya studenter till hösten. Till det yttre kommer man känna igen sig med varsamma ändringar men till det inre kommer nationens bartenders få en hel ny barinredning. Vid ombyggnaden så öppnades glimtar till husets historia…

Läs mer >>

Inredning i Helga Trefaldighet

Inredningen i Helga Trefaldighetskyrkans norra vapenhus i Uppsala är klar. Nu stundar inredningen i södra tvärskeppet. Sedan tidigare har a-sidan omgestaltat sakristian: Helga trefaldighet – sakristian.

Läs mer >>

DN uppmärksammar alligatorskulptur

A-sidan är både stolta och glada över att kunna meddela att konstnär Alexander Klingspor fått klartecken om att ställa ut sin bronsskulptur ”New York City Legend” på Manhattan. Vår medverkan i att ta fram skalenlig digital gjutningsvolym och bärande stomme har varit en väldigt spännande utmaning som vi nu ser fram emot att uppleva…

Läs mer >>

Johannas Trädgård, tidningsartikel

Tidningen Grönt Samhällsbyggande har i första numret för 2023 publicerat en artikel om vård- och omsorgsboendet Johannas Trädgård i Täby. Artikeln finns att hitta på sidan 78 och handlar både om huset generellt och om de hållbarhetsambitioner varit närvarande i planering och projektering. Målet är att…

Läs mer >>

Beviljat bygglov för Villa Sarvträsk

Vård- och omsorgsboende Villa Sarvträsk, Nacka, har beviljats bygglov för två tillbyggnader och en ombyggnad av befintligt hus som kommer ge hem för 40 nya boende.

A-sidan har arbetat på uppdrag av Hemsö med ett omtag i projektet och har ritat program- och bygglovhandlingarna i samarbete med Landskapsarkitekt Mikael Johansson på Mijo arkitektur. Vi ser…

Läs mer >>

Järva begravningsplats, byggbilder

A-sidan har sedan sommaren 2017 medverkat i arbetet för att åstadkomma en ny begravningsplats på Järvafältet mellan Rinkeby och Akalla i Stockholm. Projektet startade 2010 som en allmän internationell arkitekttävling där landskapsarkitekten Kristine Jensens och arkitekten Poul Ingemanns gemensamma bidrag ”Öarna” utsågs till vinnare.

Vi har bistått den ansvariga arkitektbyrån Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue med…

Läs mer >>

Åsa tilldelas Uppsala kommuns kulturarvspris 2023

Vi är stolta över att kunna berätta att Uppsala kommuns kulturarvspris 2023 har tilldelats Åsa Flarup Källmark, med motiveringen:

”Genom yrkesskicklighet, estetiskt sinne och gott omdöme gällande kulturmiljöer har Åsa Flarup Källmark skapat väl avvägda lösningar i mötet mellan gammalt och nytt i många stadsutvecklingsprojekt. Hon har tagit sig an svåra ärenden där viktiga kulturmiljövärden stått…

Läs mer >>