Kulturmiljöer

Området kulturmiljöer innefattar om- och tillbyggnader av kulturhistoriska miljöer, enstaka byggnader och kyrkor. Vi har löpande uppdrag åt olika församlingar med Domkyrkorna i Strängnäs och Uppsala som kronorna på verket.

Kontorets arbete med kulturhistoriska miljöer bygger på att förstå program och förvaltarens behov för att på så vis ge förslag som både löser knutar och tillgängliggör historiska värden. Vi arbetar med tanke på både bevarande och framhävande av miljöer med kulturhistoriska värden och strävar efter att i samråd med projektens förvaltare skapa hållbara lösningar inför framtiden.

Att jobba med miljöer av denna typ innebär ett nära förhållande till materialitet och detaljer. Det påverkar oss och färgar av sig i vårt arbete med andra typer av projekt. Genom att vara verksamma inom det kulturhistoriska området har kontoret tränat upp en förmåga att greppa hela miljöer för att knyta ihop dem till fungerande helheter.

Kontoret har specialistkompetens vad gäller Svenska Kyrkans verksamhet  och dess byggnader och detta har inneburit flera föredrag inom detta arbetsfält.

Åsa Flarup Källmark har medverkat i två seminarieserier i Uppsala Stifts regi samt medverkat vid flera stiftsdagar i Skara och Uppsala, se CV.