Hem

Begreppet hem innefattar flerfamiljshus, främst hyresrätter, studentboenden, vårdboenden och privatvillor.

För att lyckas med att gestalta bra miljöer att bo i jobbar vi utifrån brukarnas perspektiv.

Genom att jobba lyhört och i nära samråd med både brukare och förvaltare har kontoret medverkat till uppförandet av flera olika typer av bostadsprojekt. Vi jobbar från idéstadiet till uppförande vid nybyggnation och har medverkat i renoveringar och tillbyggnader av befintliga bostadsområden.

Ambitionen är att gestalta för brukare och förvaltare i samklang med omgivande natur och byggnader för att skapa hållbara miljöer både ur ett tekniskt och socialt perspektiv.

Vi arbetar för närvarande med flera bostadsprojekt i olika skeden.