Arbetsplatser

Under rubriken arbetsplatser samsas förskolor, kontor, diverse ny- och ombyggnader för mindre industrier, restauranger och byggnader för begravningsverksamhet som kapell och ekonomibyggnader. Gemensamt för dessa uppdrag är att de kräver ett gediget programarbete i nära samråd med brukare och fastighetsägare och god ekonomisk styrning av projekten.

Detta arbetssätt resulterar i en process där olika intressen vägs in i bilden för att skapa en helhet som fungerar enligt önskemålen och som skänker mervärde för både brukare och fastighetsägare. Idag har vi ett antal projekt igång med olika typer av arbetsplatser, bland annat en rad förskolor, kontor, och restauranglokaler.