Uppsala Domkyrka

Under slutet på 2013 blev a-sidan arkitektkontor involverat i restaureringen av Sveriges största kyrkfönster, Sonens Fönster i Uppsala Domkyrka. I anslutning till att det historiska glaset konserveras har a-sidan ett uppdrag att i samråd med konstruktör, smed och glaskonservatorer ta fram ett system som gör det möjligt att placera det historiska glaset i ett stabilt inomhusklimat. Ett skyddsglas placeras i det historiska glasets läge.

En bärande tanke i projektet med restaureringen är att bevara så mycket som möjligt av det befintliga intrycket av kyrkfönstret ur en åskådares perspektiv. För att lyckas med detta har det nya bärsystemet tagit inspiration och användning av det äldre bärverket. Genom en snillrik konstruktion där de bärande delarna döljs mellan de två glasen bevaras utseendet av fönstret när besökare tittar på det, både inifrån kyrkorummet och utifrån.

Projektets komplexitet har medfört att många yrkesgrupper måst samverka för att uppnå ett bra resultat. En referensgrupp bestående av Léonie Seliger, England och Ivo Rauch, Tyskland, bistår projektet.