Tibble äng

A-sidan har genom Åsa Flarup Källmark och Thomas Blom för Villamarken/IKANO Bostad tagit fram detaljplaneunderlag, inplaceringsskiss och exploateringsstudie för Tibble äng i Upplands Bro. På Tibble äng planeras flerbostadshus (ca 350 lgh), radhus och förskola.