Studentvägen

Studentvägen, ett studentbostadsområde från 1960-talet och framåt , skall förtätas.
Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Nations Studentbostäder, Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder samt Stiftelsen Ansgarsgården äger olika fastigheter inom det föreslagna planområdet.

Stiftelserna arbetar aktivt med att skapa nya studentlägenheter , bl. a in kv. Economicum, och önskar nu undersöka möjligheten att förtäta i området runt Studentvägen. De nya husen anpassas i volym till de intilliggande befintliga.
Med de skisserade tilläggen skulle man kunna skapa cirka 350 nya lägenheter.

Detaljplanen är nu antagen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av befintliga studentbostadsfastigheter med nya studentlägenheter. Planen kommer också att möjliggöra kompletterande serviceverksamheter för studentbostadsområdet. Läs mer här: Detaljplan Studentvägen.

Projektledningen sker genom Josefin Carlsén, chef för a-sidans avdelning för bygg- och projektledning.