Strängnäs Domkyrka

– “Vår vision är att genom att varsamt anpassa domkyrkan, och framför allt dess biutrymmen, för församlingen, stiftets och stadens nuvarande och kommande verksamhet, säkerställa dess dynamiska fortlevnad.

Vare sig det handlar om gudstjänst, sammanträden, enskilda samtal, föreläsnings- och museiverksamhet, barn och familjearbete eller tonårsgrupper så skall domkyrkan vara den alldeles självklara samlingspunkten. Diakoner, präster och andra medarbetare ska ha domkyrkan som daglig arbetsplats – det är där man ska röra sig – där möten mellan kyrka och samhälle ska ske.

Domkyrkan ska vara en självklar och välkomnande plats för stadens besökare, en serviceplats för stift och församling (ja varför inte också för staden), en plats för avkoppling och rekreation, utbildning och andlig fördjupning.

Domkyrkan ska förkroppsliga övertygelsen om en kyrka nära människan – en vardagstro mitt i livet. Domkyrkoparken ska åter fyllas av unga och gamla. Domkyrkoberget ska vara ett centrum för bildning, socialt- och andligt ansvarstagande. Helgdomen ska vara en plats för glädje och högtid, avskildhet och vila – en levande katedral.

Under de närmaste åren avser vi ta de avgörande stegen för förverkligandet av denna vision.”

Detta är hämtat ur Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspös församlingsinstruktion.

Åsa Flarup Källmark  arbetar inom ramen för ovanstående vision som projektledare med att samla in / sprida och sammanställa en stor mängd intressenters synpunkter och önskemål  på verksamheter på och omkring Domkyrkoberget.

Under sommar och höst 2014 skall flera fördjupade studier av arkeologi mm beställas. Lokalprogrammet och utredningarna skall sedan mynna ut i ett lokalförsörjningsprogram som blir en del av det tävlingsprogram som skall ligga till grund för ett parallellt uppdrag planerat att påbörjas sommaren 2015.

Projektet har många faktorer att ta hänsyn till som kulturmiljövård ,arkeologi upplevelsevärden, teologi och branta backar!