Stora kyrkor och små församlingar

I dag är många av de befintliga kyrkorna i Sverige väldigt stora i förhållande till hur mycket de används. Boken handlar om hur arkitekter, antikvarier och teologer tillsammans under ett par års tid studerat möjligheter att efter varsamt omhändertagande och ombyggnad kunna skänka stora kyrkobyggnader en flexibilitet som möjliggör aktiviteter utöver gudstjänst. En grundläggande tanke har varit att visa på arkitektoniska strategier som gör det möjligt att flytta församlingsgårdarnas verksamheter in i kyrkorna. På så vis kan kyrkorna levandegöras och användas på ett effektivt sätt som gör det möjligt att hålla verksamheten igång.

Åsa Flarup Källmark, med flera, har medverkat som författande och förslagsställande arkitekt.

Medverkande: Åsa Flarup Källmark

Redaktör: Gunnar Granberg.

ISBN: 978-91-85815-57-9