Spritpalatset

a-sidan omvandlar nu med tillvaratagande av kulturbyggnadens särdrag Spritpalatset i Uppsala från kontor till bostäder. I Forum utvecklar vi de övre våningarna till stadsradhus och i kvarterets kontorsbyggnad omgestaltar vi entré och hyresgästanpassar.