Spritpalatset

a-sidan omvandlar nu med tillvaratagande av kulturbyggnadens särdrag Spritpalatset i Uppsala från kontor till bostäder.