Solgården

Vid Norrgårdens vårdboende i Upplands Bro har den del som tidigare hette Solgården byggts om och till. A-sidan har varit involverade från tidig programskiss till färdig bygghandling för generalentreprenad.

Delen som byggdes om inrymmer nu 20 nya platser för vårdboende med stort vårdbehov inklusive samvaroutrymmen, nytt fläktrum och ett nytt tillagningskök.

Rummen har burspråk med låg bröstning och fönster i vinkel för möjlighet till större utblick för de boende. Alla rum har takskenor för lyft, ett litet pentry. Badrummen är utrustade med egen kombitvättmaskin och ett så kallat Banokoncept som har ett intuitivt stödhandtagssystem som underlättar för både vårdtagare och vårdare.

I det befintliga vårdboendet har även renovering utförts i omklädningsrum för personal, en ny hiss installerats och en vinterträdgård byggts om. Trädgården har gjorts mer tillgänglig med nya ramper, höjdanpassade gångar och ett nytt växthus.

Nyinvigning skedde i augusti 2014.