Restaureringskonst Framtidsfrågor

Daniel Jernlif har medverkat tillsammans med Harald Keijer i “Restaureringskonst – framtidsfrågor” med “Förstärk historia – förstärkt verklighet” om kombinationen laserskanning och virtual reality som ett framtida verktyg för restaureringsarkitekten.

ISBN: 91 86016 56 3