Rackarberget

A-sidan med Studentstaden/Uppsalahem utvecklar med tillvaratagande av studentområdet Rackarbergets karaktär de befintliga studentbostäderna och planerar för nybyggnad med bl.a. detaljplaneunderlag.