Svenska Kyrkan i Ockelbo

I Ockelbo har församlingens olika verksamheter, öppen förskola , diakoni och ungdomsverksamhet flyttat in i församlingshemmet, Kyrkans Hus. En ny församlingssal har byggts till som även kan hyras ut separat.
Ett litet kafé har inrättats vid huvudentrén. Kontor, kök och våtgrupper har  kompletterats och moderniserats. Tillgänglighet och brandskydd har uppdaterats och förtätningen av verksamheterna bidrar till möten mellan olika åldersgrupper och tightare arbetslag.

Församlingen ville se över sina ytor för att förstärka ekonomin både på kort och lång sikt. Flera fastigheter har sålts.

Utöver detta har a-sidan även ritat en ekonomibyggnad och en ekonomigård. Utformningen framarbetades i nära samarbete med församlingen och de som verkar där. Detta för att få en så välplanerad arbetsplats som möjligt. Viktigt i detta projekt var också att få byggnaderna att smälta in i omgivningen med kyrkan, naturen och kyrkans hus. Det var viktigt att byggnaderna inte bara skulle bli typiskt praktiska ekonomibyggnader, utan även ha genomtänkta detaljer och materialval som harmoniserar med omgivningen.