Norrtälje Kyrkogård

År 2012 gjordes en om- och tillbyggnad av ekonomibyggnaderna intill Norrtälje kyrka. Norrtälje-Malsta församling behövde ett större bisättningsrum med plats för fler kistkylar. Vid ombyggnaden skapades ett större bisättningsrum med bättre införselrum och markvärme utanför den entrén. I visningsrummet togs två nya fönster upp för att skapa en ljusare och lättare känsla i rummet.

I ekonomibyggnadernas förlängning fanns ett kallförråd som revs till förmån för ett nytt garage-/varmförråd. Fjärrvärme installerades. Nya portar installerades med högre fri höjd. Ett nytt förråd med en kall respektive varm del byggdes inne på ekonomigården. Nya materialfack uppfördes med tak och markvärme för att underlätta grävarbeten även vintertid.

Fasaderna målades lika befintliga i en brun lasyr. Alla utrymmen genomgick en ytskiktsrenovering. Nya smidesspaljéer sattes upp utanför entrén till visningsrummet för att skapa avskildhet och lugn.