Marma kyrka

Marma kyrka hade svåra fuktproblem i grunden med begynnande mögelangrepp, sprickor i den fristående klockstapeln och ett flagande plåttak. Tillgängligheten för rörelsehindrade var också problematisk.

I samband med att dessa problem åtgärdades och kyrksalen fick ett nytt bottenbjälklag och ett nytt trägolv gjordes vissa anpassningar för verksamhetens behov.

Koret behölls intakt men två bänkrader längst fram togs bort för att ge plats åt ett mobilt altare, tillgängligt på den lägre nivån, och plats för sista avsked runt omkring  kistan.
Avståndet mellan kyrkbänkarna justerades.

Man fick en ny ljussättning av kyrkan och församlingssalen och en ny styrning av ljud och ljus.

 

Utvändigt sluttades marken upp mot kyrkans huvudentré som på så sätt blev tillgänglig. I samband med detta anordnades en ny gångväg till parkeringen, en ny öppning till parkeringen togs i stenmuren.
Denna nya entré till kyrkogården markeras av två nytillverkade grindstolpar i smide.