Malmvågens Förskola

a-sidan har åt Uppsala kommun gjort ombyggnadsförslag till ett mycket stort antal förskolor. Det gäller i stor omfattning ombyggnad av utrymmen för barnverksamheten.

Tillbyggnad av nya storkök och nya avdelningar är också förekommande.

Malmvågens förskola i Vattholma har genomgått samtliga dessa scenarior i tre olika etapper.

I första etappen revs hela innanmätet ut och en helt ny planlösning skapades för två avdelningar.

I etapp 2 byggdes förskolan ut med administrativa lokaler och ett nytt mottagningskök byggdes. Även i denna etapp revs innanmätet ut och en ny avdelning fick ny planlösning.

I etapp 3 revs befintligt, fuktskadat tillagningskök samt mottagningsköket som byggdes i etapp 2. Avdelningen som fick ny planlösning i etapp 2 byggdes om till personallokaler. Ett helt nytt tillagningskök samt fyra nya avdelningar byggdes till. Nya fläktrum för hela förskolan byggdes i denna etapp.

Projektet är även förberett för en eventuellt kommande etapp 4, då två nya avdelningar kan kopplas på.