Limnologen

a-sidan fick uppdraget av Uppsala Akademiförvaltning att i ett vackert tegelhus från 1950-talet i historisk miljö med riksintresse i Uppsala inrymma smålägenheter till forskare vid Uppsala universitet.

Stor varsamhet iakttogs exteriört när nya fönsteröppningar togs upp.

Små yteffektiva bostäder med god funktion erhölls. Lägenheter är ljusa tack vare befintliga, stora fönster och en takhöjd på 270 cm ger en fin rymd.

Ny fasadskyltning anpassad till byggnaden och omgivningen ritades och utfördes.