Järva Begravningsplats

A-sidan har sedan sommaren 2017 medverkat i arbetet för att åstadkomma en ny begravningsplats på Järvafältet mellan Tensta och Akalla i Stockholm. Projektet startade 2010 som en allmän internationell arkitekttävling där landskapsarkitekten Kristine Jensens och arkitekten Poul Ingemanns gemensamma bidrag ”Öarna” utsågs till vinnare. Förslagets ambition är att införliva en ny begravningsplats i det rekreativa landskap som Järvafältet utgör genom att sprida ut gravsättningsplatserna som öar i det större landskapet.

A-sidan bistår den ansvariga arkitektbyrån Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue med erfarenhet av projektering i svensk byggbransch samt med erfarenhet av uppförandet av konfessionslösa byggnader för begravningsceremonier. Här och här hittas våra egna uppförda byggnader inom samma användningsområde. Begravningsplatsen ska i en första etapp få ett antal nya gravplatser som ska ackompanjeras av en ceremonibyggnad där begravningsceremonier kan hållas oberoende av religiös tillhörighet. Utöver ceremonibyggnaden ska en ekonomigård för personalen, fordon och verktyg m.m. uppföras. Det är dessa två byggnader som a-sidan hjälper till att föra framåt i projekteringsfasen där ett första steg har varit att nå systemhandling.

Modellbilder ovan är framtagna av Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue och Poul Ingemann, ritningar är gjorda av a-sidan.