Hantverksföreningen

Huset längs Nedre slottsgatan är uppfört på 1910-talet i en arkitektur som blandar nationalromantikens takformer, fönster och hörntorn med jugendstilens mjukare burspråk.

Husen har färgats om i omgångar och har haft skiftande kulörer under 1900-talet. Den mättade gula färg som fanns spår av på flera ställen fanns omkring 1970. Under denna period hade också sockelvåningen på huset mot Drottninggatan en helt annan, avvikande grå kulör som stämde väl med den angränsande naturstenssockeln. För att harmoniera med de gula fasaderna hade fönstren målats gröna.

Fasaden har nu getts ett mer  ursprungligt utseende. Huset mot Nedre slottsgatan har  fått en något mer mättad grårosa kulör och fönstren målats grå.
Byggnaden mot Drottninggatan skall ges en enhetlig färgsättning som närmar sig huset mot Nedre slottsgatan men något ljusare. Sockel­våningen och detaljerna på fasaden färgas in och man återgår istället till att skapa ett spel mellan ljus och skugga för att framhäva formrikedomen. Fönstren målas i en mörk nyans, förslagsvis brunt som entréporten.