Grönsöö Slott

Upprättande av plan- och fasadritningar över förmodat ursprungligt utseende över Grönsöö Slott.