Gävle centralstation

När Gävle centralstation byggdes på 1870-talet var det landsbygdens största stationsbyggnad. Staden var den femte största i landet och hamnen basen i näringslivet. 1901 arrangerades en slöjd- och industriutställning för att de lokala och regionala företagen skulle kunna visa upp sina varor och tjänster. Till detta krävdes en än större och ståtligare station varpå huset byggdes om. Det var vid denna ombyggnad som Gävle central fick sitt nuvarande utseende. Men det dröjde till slutet av 1930-talet innan taket täcktes med koppar första gången.

När reparationen av den drygt 70 år gamla kopparplåten blev aktuell visade det sig att taket även behövde isoleras för att undvika framtida problem. Detta var inte möjligt utan att bygga på några av takfallen. A-sidan anlitades för att hitta en tekniskt och utseendemässigt bra lösning som kändes trovärdig på denna kulturhistoriskt känsliga och q-märkta byggnad. Med en höjning av taket följde även en högre takfot vilket blev den stora utmaningen. Slutresultatet blev tekniskt mycket lyckat och den nya utformningen kräver ett tränat öga för att upptäcka. A-sidan deltog även som fastighetsägarens antikvariske sakkunnige för att följa och dokumentera det pågående arbetet. Omläggningen av koppartaket, som var det mest omfattande i Gävle på flera decennier, avslutades försommaren 2013.