Gamla kyrkorum i en ny tid

Gamla kyrkorum i en ny tid är en bok som diskuterar, vrider och vänder på hur kyrkan och kyrkorummet kan omhändertas för att vara i takt med tiden. Redaktör Gunnar Granberg är teologisk dr. i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och har i denna publikation bjudit in arkitekter och teologer att ge sin bild av hur kyrkorummets nutida användning ser ut och hur kyrkorummet kan utvecklas för att möta de behov som samtidens användare har. Boken är resultatet av en seminarieserie kallad Torstunaprojektet arrangerad av Uppsala stift.

Åsa Flarup Källmark, med fler, har medverkat som författande arkitekt och ger i boken en bild kyrkorummets betydelse och av hur kyrkorummet kan tas omhand med arkitektoniska grepp för att tillhandahålla ett rum som lyckas möta många olika behov utan att förlora sina sakrala egenskaper och speciella betydelse.

Medverkande: Åsa Flarup Källmark.

Redaktör: Gunnar Granberg.

ISBN: 91-7195-732-4