Friskis & Svettis

Friskis&Svettis anläggning i Ultuna byggdes ursprungligen i en befintlig ”lada” och startade sin verksamhet år 2006 på 2800 kvm.

År 2009 gjordes en tillbyggnad på 215 kvm med ny föreläsningssal och utökat gym.

Tillströmningen var stor till anläggningen och det blev mer och mer tryck på större gym.

År 2012 byggdes anläggningen ut med 750 kvm på bottenplan och 300 kvm på plan 2 innehållande ny reception, utbildningslokal och barnrum. Dessutom blev gymmet dubbelt så stort, totalt 1300 kvm, i två plan. På plan två finns ett indraget entresolplan med glasad vägg mot den stora glasade rundade glasfasaden som bildar anläggningens nya entré.

Den nya tillbyggnaden är tänkt att tillföra byggnaden en mjukare och mer spännande form med öppna glasväggar som visar upp verksamheten och också ger bra utsikt för de som tränar.

En ny hiss bidrar till bättre tillgänglighet för dom som är i behov av det och ett nytt barnrum med böljande glasvägg gör innemiljön lite trevligare även för små medföljare. Den nya cafédelen är större och känns mycket ljus och välkomnande!